Koenraad Verrycken: ‘Oude continent is bezig met langzaam te sterven’

Luckas Vander Taelen-11 april 2022


Professor emeritus Koenraad Verrycken, die onder meer geschiedenisfilosofie doceerde aan de Universiteit Antwerpen, levert met ‘Geschiedenis, Antropologie en Schuld‘ een even lijvig als interessant onderzoek naar het denken van Douglas Murray.

Murray is een Engels auteur die Europa een zeer sombere toekomst voorspelt: het oude continent is bezig met langzaam te sterven aan een zelfgekozen dood. Het gaat ten onder aan een overdosis schuldgevoel, opgedrongen door moraalridders die vinden dat Europa, en bij uitbreiding de hele westerse cultuur, verantwoordelijk is voor zowat alles wat fout gegaan is in de geschiedenis. Murray legt uit hoe dat culpabilisme op individueel vlak versterkt wordt door de niet-aflatende beschuldigingen van identitaire minderheidsgroepen. Europa gaat ten onder aan een ongecontroleerde immigratie, die verdedigd wordt vanuit een ideologisch multiculturalisme, met een steeds sterker wordende invloed van het islamisme.

Het historisch denken heeft zich volgens Murray ‘gemoraliseerd‘: we worden verplicht onze eigen geschiedenis in het licht van een Europese schuld te zien. Die obsessie vertoont zich in de eisen van dekolonisering. In het ‘intersectioneel’ denken worden burgers opgedeeld volgens hun verschillende identiteiten. Dat zorgt voor een woke-moraal met een zeer rigide en ideologische kijk op de geschiedenis die een normaal debat onmogelijk maakt.

In deze Boekencast gaat Luckas Vander Taelen in gesprek met professor Verrycken over zijn onderzoek naar het denken van Douglas Murray.

Luister ook naar onze andere boekencasts


Luckas Vander Taelen

Luckas Vander Taelen (1958) werkte als tv-regisseur, en was voor Groen schepen, Vlaams en Europees Parlementslid en senator.

Hoe Donald Muylle de weg wijst naar een betere wereld
12-06-2022 Volgens Kris Peeters leidt blinde consumptiedrang tot een ecologische catastrofe. Hij formuleert geloofwaardige alternatieven.

Koenraad Verrycken: ‘Oude continent is bezig met langzaam te sterven’
11-04-2022 In deze Boekencast gaat Luckas Vander Taelen in gesprek met professor Verrycken over zijn onderzoek naar het denken van Douglas Murray.

Van Algerije naar Italië
12-03-2022 Weesland verhaalt over een pied noir die na een vergeefse strijd in Frans Algerije rust zoekt in Italië, maar geplaagd wordt door zijn verleden.

Yasmina El Messaoudi: ‘Een verdwaalde boei tussen twee eilanden’
22-02-2022 Luckas Vander Taelen had een gesprek met Yasmina El Messaoudi over haar debuutroman ‘Straatkat’.

De identitaire lasagne van een straatkat
12-02-2022 Yasmina El Messaoudi vermengt in haar debuut ‘Straatkat’ het relaas van de dood van haar moeder met haar eigen moeilijke zoektocht naar identiteit, als kind met een gemengde afkomst.


Lees meer van Luckas Vander Taelen